Trang chủ > Giải pháp
Giải pháp
Giải pháp Truyền dẫn đa dịch vụ
Giải pháp Truyền dẫn đa dịch vụ
Giải pháp truyền dẫn đa dịch vụ của chúng tôi được xây dựng dựa trên sản phẩm của các hãng nổi tiếng như: Siemens, OTN System, Alcatel, Huawei, ZTE, Keymile,…

--Chi tiết

Giải pháp thông tin vô tuyến cho ngành Đường sắt
Giải pháp thông tin vô tuyến cho ngành Đường sắt
Giải pháp thông tin vô tuyến cho ngành đường sắt của chúng tôi được xây dựng dựa trên những nền tảng công nghệ tiên tiến từ các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới

--Chi tiết

Giải pháp điều độ chạy tàu
Giải pháp điều độ chạy tàu
Giải pháp điều độ của chúng tôi được xây dựng dựa trên sản phẩm của các hãng nổi tiếng như:
  • Hệ thống OpenScape Xpert của Siemens
  • Hệ thống MDS3400 và FH98 của Công ty Phi Hồng, Giai Tấn, Bắc Kinh (Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co., Ltd)

--Chi tiết